Ooievaarsnestje

Hier maken de sloebertjes kennis met Kaatje en Wendey die hun zullen helpen te ontwikkelen.

Een baby maakt in zijn eerste levensjaar een enorme ontwikkeling door. Een warme en liefdevolle verzorging vormt hierbij de basis. Onze zorg voor de baby gaat samen met een grote hoeveelheid liefde, betrokkenheid en warmte. Wij genieten van elk kind en geven individuele aandacht, of wij de baby nu voeden, verschonen, samen spelen zijn of in bed leggen. Elke baby volgt zijn eigen ritme. In goed overleg met de ouders zetten wij het ritme, zoals dat thuis gebruikelijk is, voort. Tijden van slapen en voedingen worden door besproken en vastgelegd in een schema. Wijzigingen worden door de ouders mondeling doorgegeven. Omdat een baby niet altijd zijn schema volgt, spelen wij ook in op zijn zorgvraag. Is hij/zij eerder moe dan houden wij hier rekening mee. De beleving van de baby is vooral lichamelijk. Hij voelt, ruikt en proeft alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Het prikkelen van de zintuigen stimuleert het kindje om zich te gaan voortbewegen. Omrollen, oprichten en kruipen gaat steeds beter. De kindbegeleidster stimuleert de baby met het maken van geluidjes, het voorlezen van boekjes, het rollen van een bal en het zingen van liedjes. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze meer op elkaar reageren met geluiden; twee baby’s in een kinderstoel kunnen de grootste lol met elkaar hebben. Een kruipende en stappende baby gaat actiever om met zijn omgeving dan een  liggende baby en ontdekt dat hij hierop invloed kan uitoefenen. Omdat de grotere baby nog geen besef heeft van gevaar, heeft hij bij deze ontdekkingstocht bescherming nodig.

Het overgaan van baby- naar peutergroep is afhankelijk van:

  • het ontwikkelingsniveau van het kind
  • de leeftijd van het kind