Toelatingsvoorwaarden Preventieve gezondheidszorg Begeleiding van de kinderen

Toelatingsvoorwaarden

We vangen kinderen op van 0 tot 3 jaar. Wij geven voorrang aan:

a)Mensen die werken of een beroepsgerichte opleiding volgen.
b)Alleenstaanden.
c)Gezinnen met een lager inkomen dan €27 000 / jaar.
d)Pleegkinderen.
e)Gezinnen waarbij er reeds een broer of zus in de kinderopvang aanwezig zijn.
f)Gezinnen waar een specifieke zorgsituatie voorkomt. (handicap gezinslid, verminderd zelfzorgvermogen gezinslid, verminderde draagkracht)
g)Minimum één van beide ouders beschikt niet over een diploma secundair onderwijs.

 

Wij Vragen aan ouders om kinderen minimaal 2 volle dagen te brengen .
Kinderen die  van bij ons in het GO Ter Gavers ( www.tergavers.be)  school gaan kunnen nog halve dagen terecht in het kinderdagverblijf tot ze de leeftijd bereikt hebben van 3 jaar.
Dit geldt eveneens voor de vakantiedagen tijdens die periode.

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg bestaat uit:

  • opvolgen van de algemene ontwikkeling (de psychomotoriek, de taal, de sociale en affectieve ontwikkeling)
  • voedingsadvies

Zieke kinderen kunnen hier niet verblijven. Wordt het kind ziek gedurende de dag, dan worden de ouders gecontacteerd om het kind eventueel te komen halen.


Begeleiding van de kinderen

Wij bieden dagelijks opvang aan 36 kinderen. Deze groep kinderen wordt volgens leeftijd onderverdeeld in 2 leefgroepen van 18 kinderen. We hebben één leefgroep voor baby's en kruipers tot de leeftijd van ongeveer 18 maanden en één leefgroep voor de peuters tot 3 jaar. Meerdere dagen van de week wordt de leefgroep van de peuters nog eens in 2 gesplitst.

In de babygroep zijn er 2 kinderbegeleidsters en in de peutergroep 3 begeleidsters. Zij zorgen ervoor dat de kinderen zich harmonisch kunnen ontwikkelen. We zetten ons in om het kind een leefsfeer te bieden waarbij het zich veilig voelt en met vertrouwen z'n wereld gaat verkennen. Naast het inrichten van aangepaste lokalen en het ter beschikking stellen van allerhande spelmateriaal, aangepast aan de leeftijd, stimuleren en begeleiden we het kind in zijn ontwikkeling. Dit is slechts mogelijk na een juist inzicht in het kind, daarom is voortdurende observatie in verschillende situaties belangrijk. Wij proberen dit dan zoveel mogelijk te doen en de ouders op de hoogte te houden van onze bevindingen, zowel mondeling door het dagelijks contact of schriftelijk door het  meegeven van een heen-en weerschriftje bij de baby's  en ook  door de observatiebladen van Ziko-Vo met de ouders te bespreken . Ook opmerkingen van de ouders zijn steeds welkom.

 

 

 

 

www.gaversloeberke.be © 2019 website by rezza