Welkom op de website van kinderdagverblijf 't Gaversloeberke

   
Het kinderdagverblijf 't Gaversloeberke is erkend door Kind en Gezin en voorziet in de dagopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar.
Wij bieden ook opvang aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte en voorzien voor hen een aangepaste infrasctructuur in onze kinderdagverblijf.
Wij zijn op weekdagen open van 6u30 tot 18u30


Onze doelstellingen:
  • de opvang van het kind verzekeren.
  • door middel van een aangepaste opvoeding het kind de kansen bieden zich optimaal en harmonisch te ontwikkelen.
  • instaan voor de preventieve gezondheidszorg van het kind.

onze visie :

wij suggereren de eerste reis van jullie kind buiten de veilige coccon van het gezin. Enthousiast personeel begeleidt jullie kind bij het ontdekken van zichzelf en de hele wereld. 
Het is onze taak het kind te begeleiden , bij te sturen, te activeren bij zijn fysische, psychische , motorische en sociale ontwikkeling met inspraak van de ouders.
Wij respecteren ook de rechten van het kind.

 


 

Deze website wordt gebruikt om de ouders te informeren over de doelstellingen en de organisatie van ons kinderdagverblijf. Dit om hen, vanuit hun eigen situatie, te helpen een verantwoorde keuze te maken voor de opvang en begeleiding van hun kind.

www.gaversloeberke.be © 2019 website by rezza